Het verliezen van het contact

Veel mensen hebben het contact met hun lichaam verloren. Daar kunnen diversen redenen voor zijn. Over het algemeen voelt de moderne mens zich niet echt meer op zijn gemak met zijn lichaam. Dit als gevolg van een overwegend zittende manier van leven. Door de overwaardering van kennis en intellect in onze samenleving zijn veel mensen vergeten dat ze een lichaam hebben. Veel ingrijpender is het wanneer men als gevolg van mishandeling, sexueel misbruik, een slechte gezondheid of door angst en onzekerheid afstand van het lichaam heeft genomen. Je thuis voelen in je lichaam heeft niet alleen invloed op je lichamelijke toestand, maar ook op het geestelijke en emotionele aspect van je hele organisme. Wanneer je geen contact hebt met je lichaam is de samenhang tussen lichaam en geest ook verbroken. Er is geen verbinding meer met het hier en nu. Dit kan zich op vele manieren manifesteren. Jezelf verliezen in je gedachten, in de war raken, tobben, twijfelen aan jezelf, geen keuzes kunnen maken, vluchtgedrag, concentratie-problemen, gebrek aan stabiliteit, dagdromen, fantaseren, uittredingen. Maar ook gebrek aan gevoel vooral in benen en voeten, stijfheid van het lichaam, koude handen en voeten, spanningen, cystes, oppervlakkige ademhaling, versnelde hartslag, allerlei blokkades bijvoorbeeld een knellende band om de borst of de keel. Nog ernstiger van aard zijn psychiatrische stoornissen. Wat mij betreft geloof ik dat mensen met een psychiatrische stoornis een te sterke verbinding hebben met hun geest, waardoor ze het contact met het lichaam niet meer kunnen herstellen. Helaas maakt de medicatie die men voorgeschreven krijgt het probleem alleen maar erger.
-->

Volgers