De karakterrollen van de geest

Je wordt geboren met het lichaam wat god je geeft, maar tegen de tijd dat je veertig jaar bent heb je je eigen lichaam geschapen. Wanneer je veertig jaar bent maakt je lichaam zichtbaar wie je bent. Die lichamelijke kenmerken ontstaan niet toevallig. Want elke karakteristieke eigenschap van je lichaam of het nu sterk is of zwak, gespannen of ontspannen, recht of gebogen heeft een betekenis en een persoonlijke geschiedenis. Het is je emotionele biografie. Want je lichaam wordt gevormd door emotionele druk die je in je jeugd ondervindt. Reacties op die druk zetten zich vast in je lichaam door middel van spanningen, storingen en beperkingen. Onder die druk buig je je schouders, verstrak je, zak je inwendig in elkaar, of bevries je. Helaas zijn je reacties op druk permanent geworden. Je reageert hier en nu nog altijd op druk, ook als deze niet meer aanwezig is, of als een reactie overbodig is omdat je volwassen bent geworden. Door die druk neemt je lichaam specifieke houdingen aan, die houdingen lopen synchroon met je karakter.( je geest). Wanneer je lichaam zwaar en traag is, heeft je geest ook iets zwaars en traags. Als je lichaam stijf en onbuigzaam is je geest dat ook. Dergelijke vervormingen zijn vaak het resultaat van chronisch gespannen spieren. Je lichaam heeft zich gevormd naar de wensen van je geest. Je geest remt je bewegingen, waardoor ergens in je lichaam je spieren wringen en strak gaan staan. En je merkt tot je verbazing dat je ze niet meer kunt ontspannen. Ze blijven permanent samengetrokken Dit helpt je geest om zijn karakterrollen te blijven spelen. Karakterrollen zoals je inhouden, jezelf bij elkaar houden, jezelf ophouden of jezelf tegenhouden. Dit is de prijs die je voor de meedogenloze zelfcontrole van de geest moet betalen
-->

Volgers