Het zieke lichaam

Als je gezond bent, ben je minder bewust van je lichaam Je kunt praten, fietsen, lopen, eten en drinken, zonder daar bewust je aandacht op te hoeven richten. Hoe anders is dit wanneer je te maken krijgt met een lichamelijke ziekte. Plotseling lijkt het lichaam een eigen leven gaan leiden, het is niet langer iets vanzelfsprekends, waarvoor je weinig aandacht hoeft te hebben. Een verandering in het functioneren van je lichaam brengt soms grote veranderingen met zich mee in het beleven en het leven in de wereld om je heen. Als gevolg van een ziekte ontstaat er een spanning tussen lichaam en geest, waardoor er een breuk begint te bestaan. Lichaam en geest komen pal tegenover elkaar te staan. Ze gaan in strijd met elkaar. Het zieke lichaam zal alle energie zoveel mogelijk herleiden naar het zieke lichaamsdeel waardoor het moeilijk wordt om lichaam en geest als geheel te ervaren. Het lichaam wordt een object waar de geest de controle over dreigt te verliezen. Met als gevolg dat je een scheiding ervaart tussen lichaam en geest. Ziekte is overigens een boodschap van je lichaam die je probeert te vertellen dat er iets mis is. Het tracht je duidelijk te maken dat je niet je ware aard volgt of je gevoelens negeert. Je lichaam geeft veel van dat soort signalen. Het begint vaak onschuldig zoals vermoeidheid en je niet helemaal lekker voelen. Als je hier geen aandacht aan schenkt gaat je lichaam sterkere boodschappen sturen. Negeer je deze ook dan kan er uiteindelijk een ziekte optreden. Een ideale begeleiding bij ziekte is een benadering van lichaam een geest als één geheel. Maar wanneer het lichaam echter ernstig gestoord wordt door een ziekte, is het belangrijk het zieke deel eerst te behandelen en dan pas lichaam en geest als geheel te helen. Lichaamsgerichte therapie behandelt lichaam en geest als één geheel. Beiden hebben een eigen functie, maar hun invloed op elkaars werking is groot. Alles is één geheel, ziekte is daarom niet te terug te voeren tot alleen het specifieke lichamelijke aspect, maar manifesteert zich ook in de geest. Door het lichaam en geest als één geheel te behandelen, ontstaat genezing.

Volgers