Wie ben je ?

Als iemand aan je vraagt 'wie ben je?'dan kun je op twee manieren antwoord geven. De eerste manier is een mentaal antwoord vanuit je geest, het denken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Ik ben Jan Jansen, ik ben gereformeerd, ik ben Nederlander, ik ben advocaat, ik ben getrouwd en vader, ik hou van vissen en hardlopen. En zo kun je waarschijnlijk nog wel even doorgaan. Maar dat ben je niet, het zijn alleen ervaringen uit het verleden. Het is een optelsom van hoe je leven tot nu toe is verlopen. Het is de geest die zijn conclusie trekt aan de hand van het verleden. We zullen het antwoord op deze vraag dus niet vinden in de geest. Dit komt omdat de geest zich niet uitstrekt over wat zich buiten de geest bevindt. Ben je dan een lichaam? Nee, je hebt een lichaam, maar je bent je lichaam niet. Je bent er de eigenaar van, net eender zoals je de eigenaar bent van je huis of je auto.. Je kunt zeggen het is mijn lichaam, mijn huis en mijn auto. Taalkundig gezien is het lichaam niet 'mij', maar 'mijn' en alles wat met 'mijn' wordt aangeduid ligt per definitie buiten mijzelf. De tweede manier om antwoord te geven op de vraag 'wie ben je ' is vanuit het hier-en nu. En dat is totaal anders dan vanuit de geest, want de geest leeft in het verleden. Maar als je het verleden achter je laat. Wanneer je alles wat je tot nu toe bent geworden vergeet, je naam, godsdienst, beroep, je maatschappelijke status, enzovoort, wie ben je dan? Dan kun je onmogelijk zeggen wie je bent, want zo gauw je het woordje 'wie' gebruikt, zit je in het verleden. Vanuit het hier-en nu kun je alleen maar zeggen 'ik ben'

Volgers