De geest

Onder de geest versta ik onze gedachtenwereld, het verstand. Geen mens wordt met een geest geboren. De geest is pas tot leven gekomen tijdens onze opvoeding. Gedurende die periode zijn onze hersenen volgepropt met hoe we wel en niet moeten zijn. Hierdoor is onze geest rechtlijnig en achterdochtig geworden en heeft ons allerlei beperkingen en remmingen opgelegd. Ondanks dat er in onze samenleving veel waarde wordt toegekend aan de geest, is het daarom ook onze grootste vijand. Zo is er een voortdurende oorlog gaande is tussen lichaam en geest. Vaak doet je lichaam niet wat je geest wil en doet je geest niet wat je lichaam wil. Maar de geest is zo dominant dat het lichaam meestal de dupe wordt van deze innerlijke strijd. Omdat de geest het lichaam nauwelijks zijn eigen gang kan laten gaan zijn we het contact er mee grotendeels verloren. Vandaar dat we over het algemeen ons door het verstand laten leiden. En iemand die zich door zijn skeptische geest laat leiden, zoekt overal iets achter. Een verstandsmens aanvaard alleen datgene wat met zijn verstand te begrijpen is. Het leven is voor een rationeel iemand een logische aaneenschakeling van oorzaak en gevolg. Met zijn verstand kan hij bewijzen dat het leven zinloos is. Met zijn verstand kan hij bewijzen dat god niet bestaat. Met zijn verstand kan hij aantonen dat gelukkig zijn niet mogelijk is. Met zijn verstand kan hij aantonen dat het leven, alleen maar overleven is. Met zijn verstand kan hij aantonen dat het leven geen enkele betekenis heeft. Wanneer je alleen maar met je verstand te werk gaat kun je je beter maar meteen opknopen Want waarom zou je nog de moeite nemen om s' morgens uit bed te komen ? Waarom zal je nog opstaan als er toch niets gebeurt wat de moeite waard is? Waarom zou je nog opstaan als iedere nieuwe dag een herhaling van de vorige dag is, die toch nergens toe leidt? Dus als je logisch nadenkt kun je er beter meteen een einde aanmaken. Want waarom zou je je nog langer met die waanzin bezig houden
-->

Volgers