Het Geboortetrauma

Over het geboortetrauma is al veel geschreven, toch krijgt dit trauma in therapeutische kringen wat mij betreft te weinig aandacht. Misschien komt dit omdat het uit onze bewuste herinnering is verdwenen. Waarom kunnen we het moment van onze geboorte niet meer bewust herinneren? Ik denk dat onze geboorte zo'n overweldigende traumatische ervaring is dat we letterlijk het bewustzijn verliezen. Dit kan zich ook voordoen als we getuige zijn van een verschrikkelijke gebeurtenis. Wanneer je het bewustzijn verliest stopt het waarnemen. Zo kan een traumatische ervaring als de geboorte niet bewust worden ervaren.en dus ook niet worden verwerkt. Maar zoals neurologisch onderzoek echter heeft aangetoond wordt de herinnering van elk moment van ons leven bewaard in ons psycho-biologische systeem . Alles wat lichaam en geest ooit hebben ervaren blijkt op filmachtige wijze te worden vastgelegd in ons cellulair geheugen, ook wel het onderbewuste genoemd. Door elektroden in de hersenen te planten hebben onderzoekers aangetoond dat cellen gestimuleerd kunnen worden tot een herhaaldelijk oproepen van willekeurige herinneringen. Maar dit kan uiteraard ook gebeuren door natuurlijke prikkels te gebruiken. Zo is met therapieen die met het lichaam-geest systeem werken het eveneens mogelijk herinneringen uit de vroegste periode van ons leven op te roepen.. De cellulaire samenhang van lichaam en geest is zelfs in staat geboorte ervaringen en een mogelijk geboortetrauma opnieuw naar boven te halen

Volgers